คุณจินดาพร สานติตะ ( Ms. Jindaporn Santita : Chairman )

สถานีวิทยุ Best radio 89.0 MHz. จังหวัด ขอนแก่น

เจ้าของโดย : นางสาวจินดาพร สานติตะ

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของ หจก.ทีทีที มีเดีย กรุ๊ป

ทีอยู่ 89/20 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.097-313-8989,043-239-189

—————————————————————————

Best Radio FM. 89.0 MHz. Station. Khomkaen

Ownership by TTT media group  Part.,Ltd.

Ms. Jindaporn Santita   : Chairman of TTT media group  Part.,Ltd.

Address : 89/20 Mitraphab Road, Muang, Khon Kaen 40000