พระจันทร์ทรงกรดเป็นรูปหัวใจ บารมีของพระองค์พ่อหลวง สุดจะพรรณนา

 

ทิ้งคำตอบไว้