ย้อนชมภาพในครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจชาวไทยทั้งปวง

img_4910


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยมีรับสั่งเกี่ยวกับภาพนี้ว่า…ในหลวงทรงตำหนิที่พระองค์ทำตัวเหมือนเด็ก ณ ตอนนั้นในหลวงทรงตรัสอะไรกับพระองค์สมเด็จพระเทพฯ ทรงตรัสด้วยรอยยิ้มประมาณว่า “พ่อดุเรา…บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวมและให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆด้วย” จากนั้นสมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงหัวเราะหลังจากเล่าเรื่องที่พ่อดุตัวเองต่อนักข่าวอย่างมีความสุข

ขอขอบคุณ สำนักพระราชวัง เเละ ตามรอยพ่อ

ทิ้งคำตอบไว้